JOPO- joustava perusopetus

HAKEUTUMINEN HAVUKOSKEN KOULUN JOUSTAVAAN PERUSOPETUKSEEN LUKUVUONNA

2017–2018

Jopo-luokan oppilashaku on käynnissä 31.3. 2017 saakka

Joustava perusopetus (Jopo) on toiminnallinen ja työelämäpainotteinen tapa suorittaa perusopetuksen viimeiset lukuvuodet (kahdeksas ja/tai yhdeksäs luokka). Se on tarkoitettu oppilaille, joilla on vaikeuksia suorittaa peruskoulu loppuun perinteisin keinoin. Tavoitteena on parantaa nuoren koulumotivaatiota, kehittää elämänhallintataitoja ja opiskeluvalmiuksia, tukea peruskoulun päättötodistuksen saamisessa sekä varmistaa nuorelle jatko-opiskelupaikka. Jopo-luokalla opiskellaan 10 oppilaan pienryhmässä, jossa työskentelee opettajan lisäksi osan viikkoa koulunkäyntiavustaja.

Opinnoissa vuorottelevat työpaikkaopiskelu työpaikoilla sekä lähiopetus kouluilla. Koulussa opiskellaan pääsääntöisesti kolme päivää viikossa ja työpaikalla kaksi päivää viikossa. Työjaksoilla oppilaat saavat oppimistehtäviä ja oppilas saa jakson aikana opettajalta ohjausta ja opetusta tehtäviin liittyen. Työpaikkaopiskelujakson päätteeksi työjakso arvioidaan yhdessä oppilaan, työpaikkaohjaajan ja opettajan kesken. Opiskeluun sisältyy myös erilaisia opintoretkiä ja –käyntejä sekä mahdollisesti myös leirikoulu.

Havukosken koulussa järjestetään keskiviikkona 1.2. klo 10.00. Jopo-info kaikille 7.-8.-luokkalaisille.

Tilaisuudessa kerrotaan tarkemmin siitä, miten Jopo-luokalle voi hakea. Kaikille vantaalaisille 7.-8.-luokkalaisten oppilaiden huoltajille on jo lähetetty Wilmassa lisätietoa joustavasta perusopetuksesta ja siihen hakemisesta.

Lue lisää Jopo-opetuksesta kaupungin Jopo-sivuilta

http://www.vantaa.fi/varhaiskasvatus_ja_koulutus/perusopetus/opiskelu_p

erusopetuksessa/joustava_perusopetus

 

Lisätietoja Jopo-opiskelusta antavat erityisluokanopettaja Matti Helminen

(matti.helminen@eduvantaa.fi) ja rehtori Arto Martikainen

(arto.martikainen@vantaa.fi, 050 3146307)

 

 

Advertisement