Toiminta-ajatus ja arvopohja

Havukosken koulussa kehitetään oppilaiden sosiaalisia taitoja ja valmiuksia elinikäiseen oppimiseen. Toiminnan päämääränä on elämisen taitojen hallinta muuttuvissa oloissa. Toimintaperiaatteina painotetaan oppimaan oppimista, oppilaan itsetunnon ja yhteisöllisyyden kehittämistä ja myönteistä toimintailmapiiriä. Avoimuus ja vuorovaikutus kotien ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa on tärkeää. Havukosken koulussa pyritään kiireettömiin ja myönteisiin opiskelutilanteisiin myös rakenteellisilla ratkaisuilla. Koulu toimii neljässä jaksossa, yläkoululaiset opiskelevat kurssimuotoisesti.

Advertisement