Strategia

Havukosken koulun strategisia tavoitteita lukuvuonna 2017-18 ovat

  1. Oppimiskäsityksen muutos

– Opiskelijalähtöiset, monialaiset oppimiskokonaisuudet ja yhteistyö osaksi koulun toimintaa.

 

2. Oppimisympäristön uudelleenjärjestely uuden opsin vaatimusten mukaiseksi

 

3. Vantaan kaupungin TVT-taitotasojen jalkauttaminen opetukseen

 

4. Itsestä, muista ja ympäristöstä huolehtiminen

– Hyvinvoinnin ja viihtyvyyden lisääminen

 

Advertisement